| EN
首页 > 郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通搜马认证

郑州宇通客车股份有限公司

http://join.yutong.com/

材料工程师(新型正极)【郑州】 面议

经验5~10年 本科 全职

2020-01-09   发布

材料工程师(负极-硅基)【郑州】 面议

经验5~10年 本科 全职

2020-01-09   发布

负极【郑州】 面议

经验5~10年 本科 全职

2020-01-09   发布

聚合物合成【郑州】 面议

经验5~10年 硕士 全职

2020-01-09   发布

电器总布置【郑州】 面议

经验5~10年 本科 全职

2020-01-09   发布

公司基本信息

行业属性:主机厂

企业性质:国有企业

企业规模:1000人以上

公司地址:河南 郑州